1 2
www.pszczyna-ubezpieczenia.pl : » www.pszczyna-ubezpieczenia.pl

Najtańsze Ubezpieczenia


Najtańsze ubezpieczenie samochodów nowych i używanych

 

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Na mocy ustawy ubezpieczeniowej, każdy posiadający pojazd mechaniczny podlegający rejestracji, jest zobowiązany wykupić polisę ubezpieczenia OC. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli pojazd rejestruje się na okres krótszy niż rok, możliwe jest wykupienie polisy krótkoterminowej.

U nas najtaniej ubezpieczysz samochód. Zapraszamy do naszej siedziby.

 

Najtańsze ubezpieczenie domów i mieszkań

 

Mieszkanie lub dom to najcenniejszy dorobek naszego życia. Niespodziewane zdarzenie, np. pożar, może spowodować, że w jednej chwili go tracimy. W zależności od wariantu zakres obejmuje szkody: zdarzeń losowych (pożar, huragan, itp.) , dewastacji, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

Oferujemy jedna z najtańszych ubezpieczeń domów i mieszkań. Zapraszamy do naszej siedziby.

 

Najtańsze ubezpieczenie życia i zdrowia

 

Klasyczne ubezpieczenie dla osób pragnących zabezpieczyć finansowo rodzinę na wypadek swojej śmierci. Może ono również stanowić zabezpieczenie dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. Dodatkową korzyścią z tej polisy jest to, iż zgromadzone środki wypłacane uposażonym nie są opodatkowane, bo nie podlegają prawu spadkowemu.

Oferujemy jedno z najtańszych ubezpieczeń na życie. Zapraszamy do naszej siedziby.

 

Najtańsze ubezpieczenia turystyczne

 

Oferta kierowana jest do osób indywidualnych wypoczywających w kraju i za granicą, ale również do biur podróży i innych organizatorów wypoczynku zawierających umowę ubezpieczenia na rzecz uczestników imprez turystycznych i wypoczynkowych. Ubezpieczeniem turystycznym mogą być objęci uczestnicy imprez integracyjnych organizowanych przez pracodawców

Oferujemy jedno z najtańszych ubezpieczeń turystycznych. Zapraszamy do naszej siedziby.